Persondata & Cookies

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler personoplysninger og fortæller jer her, hvordan vi behandler jeres personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
Laursen regnskab er dataansvarlig, og vi sikrer, at jeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Hanne Laursen
Adresse: Kløvervej 1, 8722 Hedensted
CVR: 37 65 21 05
Telefonnr.: 26 35 17 19
Mail: Hanne@laursenregnskab.dk
Website: Laursenregnskab.dk

OVERFØRSEL
Jeres oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

JERES RETTIGHEDER
I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte Laursen regnskab.

RET TIL INDSIGT
I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

RET TIL BERIGTIGELSE
I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke
behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

RET TIL SLETNING
I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.

RET TIL INDSIGELSE
I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.

RET TIL BEGRÆNSNING
I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.

RET TIL DATAPORTABILITET
I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

RET TIL AT KLAGE
I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.
I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.

Cookies
Hjemmesider kan anvende ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
Laursen regnskab indsamler ikke oplysninger og der videregives ikke informationer til andre.
Dog kan links til vores samarbejdspartnere indeholde cookies og det anbefales derfor, at du undlader at klikke på de links, hvis vil undgå det.
Læs mere om de forskellige cookies og hvordan du kan blokere dem på: https://erhvervsstyrelsen.dk/introduktion-til-cookies